Opbouw kermis Osdorp, 1 april 2016

http://youtu.be/OUoOHK8WwMw